کد مطلب: 26097

فعالیتهای واحد مشاوره

یکشنبه ۲۳ دى ۱۳۹۷

در این مدرسه علمیه، مشاوره توسط اساتید محترم سرکار خانم محبی و سرکار خانم احمدی در زمینه های ذیل صورت می گیرد.

مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره ازدواج، مشاوره خانوادگی، مشاوره اعتقادی و مذهبی، مشاوره درمان اختلالات و بیماریهای روانی، مشاوره گروهی

مشاوره این واحد به صورت حضوری، تلفنی ومکاتبه ای انجام می گیرد و مشاوران در صورت نیاز، مراجع را به پزشک، روانپزشک و یا مشاوران دیگر ارجاع می دهند.

قابل ذکر است؛ مشاوره برای طلاب، رایگان و برای سایر مراجعان شامل دریافت هزینه می گردد.

جهت تعیین وقت قبلی و هماهنگی های لازم به معاونت فرهنگی مراجعه شود.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار