کد مطلب: 22151

اخلاق عملی در آینه کلام علوی

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶

مدرسه علمیه حضرت خدیجه ) سلام الله علیها( در راستای برگزاری پژوهش گروهی سالانه خود با هدف ارتقاء سطح دانش طلاب نسبت به مسائل اجتماعی و توانمندسازی آنان در شناسایی نیازهای پژوهشی روز و همچنین تلاش علمی برای پاسخگویی به آنها بر مبنای متون دینی؛ به یاری و مدد الهی دهمین پژوهش گروهی و همایش سالانه خود را با عنوان " اخلاق عملی در آینه كلام علوی" برگزار نمود. هر ساله پس از انتخاب موضوع،علاوه بر فعالیت های داخلی برای طلاب، دبیرخانه همایش با فراخوانی، پژوهش های محققین را در رابطه با موضوع جمع آوری می كند و در پایان سال مجموعه دستاوردهای این فرایند پژوهشی را به صورت همایش ارائه كرده و یافته های علمی آن در فصل نامه موضوعی رضوان تنظیم و تدوین می گردد. در سال جاری نیز به یاری خداوند و عنایت امیر مومنان )علیه السلام( پس از انتخاب موضوع اخلاق عملی در آینه كلام علوی طبق روال سالهای قبل ،در یک فراخوان گسترده مقالات پژوهشی، آفرینش های هنری و ادبی جمع آوری شده و پس از ارزیابی، آثار برتر در همایش ارائه شد واینک یافته های علمی همایش، متشکل از گزارش مصاحبه با اندیشمندان؛ مقالات اختصاصی؛ خلاصه مقالات همایش؛ متن سخنرانی ها و كارگاه های آموزشی در این مجلد ارائه شده است. امیدواریم مورد استفاده پژوهشگران واقع شود ضمناً دبیر خانه همایش به منظور ارتقاء و بهبود همایش های بعدی از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان استقبال می كند

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار