کد مطلب: 22260

فرهنگ احترام در خانواده و راههای نهادینه‌سازی آن

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

فرهنگ احترام در خانواده و راههای نهادینه‌سازی آن

این پژوهش به فرهنگ احترام درخانواده و راههای نهادینه کردن آن پرداخته شده است. دین مقدس اسلام در مورد خانواده و تاسیس و تشکیل و تنظیم آن و نحوه معاشرت و وظایف اعضاء خانواده با یکدیگر و سایر امور مربوطه دستوراتی گسترده دارد که در ابواب مختلف فقه اسلامی و نیز فصول گوناگون علم الاخلاق مسطور و مدون می باشد. درفرهنگ الهی خانواده به مثابه دژی استوار و نهادی مقدس که مسئولیت رشد و تعالی و سعادت انسان را برعهده دارد، معرفی شده است. عوامل گوناگونی در تحکیم این بنیان مقدس نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آنها رعایت احترام است که حفظ آن لازم و هتک آن ناروا است. متاسفانه عدم رعایت احترام در خانواده‌های امروزی موجب تخریب خانواده و از بین رفتن تعاملات مناسب اجتماعی گردیده است.

 از اینرو در این تحقیق سعی شده به سوالاتی از قبیل احترام چیست؟ چگونه می‌توان احترام را در خانواده نهادینه نمود؟ و .... پاسخ داده شود. برای پاسخگویی به سوالات از روش تحقیق توصیفی استفاده شده که با توجه به این‌که تحقیق از نوع  کتابخانه‌ای است برای جمع آوری اطلاعات به منابع مکتوب و غیر مکتوب مراجعه و با استفاده از ابزار فیش برداری مطالب لازم تهیه و سپس تدوین گردیده است. این تحقیق با هدف شناخت ابعاد و آثار احترام در خانواده انجام گردیده که در حوزه تحقیقات اجتماعی قرار می‌گیرد.

مطالعات این پژوهش نشان می دهد که احترام  به نفس و احترام به دیگران از آموزه های حیاتی در روابط مبتنی بر اصول اخلاق اسلامی است. و تکریم و احترام دارای مصادیق فراوانی است مانند: رعایت کردن حریم شخصی افراد، رعایت ادب کلامی و رفتاری. به علاوه در هر نهاد اجتماعی به ویژه نهاد خانواده احترام رفتار متقابلی است بین اعضاء که شامل: رفتارهمسران با یکدیگر و رفتاراعضای خانواده و بزرگان خانواده می شود که با آموزش دادن روش‌های ادای احترام به فرزندان می توانیم این فرهنگ را نهادینه کنیم و در صورت عدم رعایت احترام و بی احترامی به فرزندان آثارمخربی پدید می آیدکه می توان از آن به تحقیر شخصیت فرزندان و اضطراب و روحیه زورگویی و ... اشاره نمود.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار