کد مطلب: 24200

جلسه مناظره ، پاسخ به شبهات دینی ، اعتقادی شیعه و سنی

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

اولین جلسه مناظره ی (پاسخ به شبهات دینی ، اعتقادی شیعه و سنی) در روز چهارشنبه مورخ 9 اسفند در مدرسه علمیه حضرت خدیجه برگزار گردید . این مناظره که حاصل مطالعه و تلاش 100 ساعته ی مناظره کنندگان بود، بسیار مورد توجه طلاب و اساتید قرار گرفت. در این مناظره به شبهه ی شرک در میان شیعیان پرداخته شد . دو طرف مناظره که یک سو شیعه و یک سو سنی (به طور فرضی سنی) بودند، با استناد به آیات و روایات ؛ دلایل متقنی ارائه دادند که مسلما به دلیل استفاده از استنادات محکم به آیات و روایات و احادیث معصومین، از طرف گروه شیعه ؛ طرف سنی مغلوب گردید. طبق نظر سنجی که از حاضرین به عمل آمد ، طلاب ضمن تشکر و ابراز علاقمندی به موضوع مورد مناظره و شکل اجرای آن، خواستار ادامه جلسات با موضوعات و شبهات روز جامعه شدند. پاسخ به شبهات دینی از ملزومات و ضروریات جامعه اسلامی امروز می باشد که متاسفانه مغفول مانده و لازم است با یک رویکرد جدید و از طرق مختلف به آن پرداخته شود.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار