کد مطلب: 26095

برگزاری کلاسهای تجوید، صوت و لحن

شنبه ۲۲ دى ۱۳۹۷

کلاسهای تجوید، صوت و لحن با حضور اساتید برجسته قرآنی، سرکار خانم تهرانی و سرکار خانم صادقی، شنبه ها از ساعت 12/40 تا 14/15 ظهر برگزار می گردد.

از علاقمندان به شرکت در این کلاسها دعوت به عمل می آید. جهت هماهنگی به دفتر معاونت آموزش مراجعه گردد.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار