کد مطلب: 8433

گزیده ای از سخنان استاد پیشوایی در مورد سیره عملی اهل بیت

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲

در قرآن سفارش شده که مسیر سیر و سلوک خودمان را اصلاح کنیم و این سیر به وجود نمی آید مگر به برکت تبعیت از اهل بیت و سیره عملی آنها
سیره از سیر است و خود سیر مقدمه است جهت رسیدن به سلوک.
در قرآن سفارش شده که مسیر سیر و سلوک خودمان را اصلاح کنیم و این سیر به وجود نمی آید مگر به برکت تبعلیت از اهل بیت و سیره ی عملی آنها.
خداوند در قرآن می فرماید: "ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون" همانا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه می کنند و محسن هستند.
تقوا سیر است و احسان نیز سلوک است و خداوند با کسانی است که اهل سیر باشند و از برکت سیر به سلوک برسند

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار