کد مطلب: 8241

چکیده پایان نامه سال 84

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲

باسپاس بي قياس بر آستان مقدس كبريايي مدرسه علميه حضرت خديجه ( سلام الله عليها)به مناسبت هفته پژوهش در سال 1388 مجموعه حاضر را كه شامل چكيده پايان نامه‌هاي طلاب سالهاي88-83 جمع آوري و به نام دانشنامه طلاب معرفي مي نمايد. در ابتدا ي اين كتاب فهرست پايان نامه ها بر اساس رديف فارسي تنظيم شده و در انتها به منظور تسهيل بهره مندي طلاب و مخاطبان فهرست پايان نامه ها بر اساس دسته‌بندي موضوعي نيز ارائه شده است . اميد است كه تدوين اين مجموعه، راهگشاي پژوهشگران عرصه ديني بوده و با وجود اندك بودن تلا ش مرضي حقّ و مورد پذيرش امام عصر مهدي صاحب الزمان ( عجل الله تعالي فرجه الشريف) واقع گردد. در پايان از سركار خانم فاطمه رضاييان معاون پژوهشي مدرسه علميه حضرت خديجه (سلام الله عليها)بخاطر تلاش در تهيه اين اثر تشكر و قدرداني مي نمائيم.
باسپاس بي قياس بر آستان  مقدس كبريايي
مدرسه علميه حضرت خديجه ( سلام الله عليها)به مناسبت هفته پژوهش در سال 1388 مجموعه حاضر را كه شامل چكيده پايان نامه‌هاي طلاب سالهاي88-83 جمع آوري و به نام دانشنامه طلاب معرفي مي نمايد.
در ابتدا ي اين كتاب فهرست پايان نامه ها بر اساس  رديف فارسي تنظيم شده و در انتها به منظور تسهيل بهره مندي طلاب و مخاطبان فهرست  پايان نامه ها بر اساس دسته‌بندي موضوعي نيز ارائه شده است .
اميد است كه تدوين اين مجموعه، راهگشاي پژوهشگران عرصه ديني بوده و با وجود اندك بودن تلا ش مرضي حقّ و مورد پذيرش امام عصر مهدي صاحب الزمان( عجل الله تعالي فرجه الشريف) واقع گردد.
در پايان از سركار خانم فاطمه رضاييان معاون پژوهشي مدرسه علميه حضرت خديجه (سلام الله عليها)بخاطر تلاش در تهيه اين اثر تشكر و قدرداني مي نمائيم.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار