کد مطلب: 26732

برگزاری دومین نشست علمی پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی نهج البلاغه

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

دومین نشست علمی پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی نهج البلاغه با حضور جناب آقای دکتر مجید معارف و جمعی از اساتید شورای پژوهشی با موضوع مسئله‏ شناسی و مسئله یابی پژوهشی با محوریت کتاب شریف نهج البلاغه در تاریخ چهارشنبه 1398/3/1 به مدّت دو ساعت برگزار گردید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار