کد مطلب: 26136

معرفی مجموعه فعالیتهای فبک

یکشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۷

مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) از تابستان سال 96 فعالیت در عرصه فلسفه برای کودکان را شروع نمود.

ابتدا از طریق سایتها و رسانه های گوناگون اطلاعات اولیه کسب گردید و مطالعات علمی بر روی منابع مورد نظر توسط اعضای پژوهش انجام شد و از این طریق راههای ورود به این عرصه شناسایی و زمینه های اداری و سازمانی ارتباط با نهادها و صاحبنظران این عرصه فراهم شد.

برای شروع فعالیت با نهادها و صاحبنظران این عرصه نشستها و جلسات متعددی برگزار نموده و با سوابق علمی و عملی این برنامه آشنایی اولیه صورت گرفت. بعد از کسب اطلاعات نسبتاًً جامع در این زمینه، واحد پژوهش مدرسه اقدام به تشکیل گروه علمی تخصصی فلسفه برای کودکان (فبک) نمود که از اعضای متخصص در رشته فلسفه و روانشناسی برای تشکیل گروه، دعوت به همکاری کرد.

برنامه های در دست اقدام گروه فلسفه برای کودکان (فبک) در این حوزه به شرح ذیل است:

1_ برگزاری دوره تربیت مربی با اساتید مجرب

2_ برگزاری سلسله نشستهای علمی، تخصصی برای فراگیران هر دوره

3_ رایزنی با سازمانها و نهادهای ذیربط مانند آموزش و پرورش، شهرداری و ... جهت اعزام تسهیلگر فلسفه برای کودکان

4_ برگزاری کارگاههای آموزشی "فلسفه برای کودکان" ویژه والدین

5_ برگزاری کارگاههای آموزشی "فلسفه برای کودکان" برای سنین مختلف (از پیش دبستان تا دبیرستان)

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار