کد مطلب: 26101

فعالیتهای مهد کودک

سه شنبه ۲۵ دى ۱۳۹۷

مهد کودک این مدرسه علمیه، از ساعت 7/30 صبح تا 5 بعد از ظهر پذیرای نوزادان و کودکان طلاب، می باشد. 

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار