کد مطلب: 26037

اردوی علمی (بازدید از آسمان نمای تهران)

دوشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۷

پیرو تاکید استاد اخلاق این مدرسه علمیه؛ سرکار خانم تقوی(زید عزها)، مبنی بر بازدید از آسمان نمای تهران جهت بهره مندی علمی و معنوی، معاونت محترم فرهنگی هماهنگی های لازم با مسئولین سازمان جغرافیایی تهران را انجام دادند. این اردو در تاریخ دوشنبه 97/10/3 و با حضور اساتید و طلاب برگزار شد.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار