کد مطلب: 26032

مراسم زیارت عاشورا

دوشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۷

در این مدرسه علمیه دوشنبه هر هفته، از ساعت 7 تا 7/45 صبح مراسم زیارت عاشورا با حضور استاد فرهیخته سرکار خانم مافی برگزار می گردد. از عموم علاقمندان به شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار