کد مطلب: 22258

تغذیه و نقش آن بر رفتارهای معنوی انسان در فرهنگ اسلامی

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

تغذیه و نقش آن بر رفتارهای معنوی انسان در فرهنگ اسلامی

در این تحقیق نقش تغذیه بر رفتارهای معنوی انسان مورد بررسی قرار گرفته است. اسلام به عنوان کاملترین دین آسمانی توجهی خاص به تمام جوانب حیات انسان داشته و هر آنچه که جهت رشد مطلوب و رسیدن به شکوفایی استعدادهای جسمی و روحی ضروری است مدنظر قرار داده در این راستا توجهی خاص به مبحث غذا و تغذیه در قران شده است .قرآن از انواع غذاهایی که خدا در اختیار انسان و چهارپایان قرار داده سخن می گوید تا حس شکر گزاری انسان را برانگیزاند و او را به شناخت منعم و معرفت الله برساند.انسان باید در غذای خود بنگرد و دقت کند که چه می خورد تا اثرات آن بر رفتارهایش مدیریت شود.

از اینرو در این تحقیق سعی شده به سؤالاتی از قبیل :تغذیه چیست؟منابع غذایی که در قرآن معرفی شده کدامند؟معیارهای انتخاب تغذیه مناسب کدام است؟ و..پاسخ داده شودکه برای پاسخگویی به سؤالات از روش تحقیق توصیفی –تحلیلی استفاده شده که با مراجعه به منابع مکتوب و غیرمکتوب مطالب لازم با استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و سپس تدوین گردید.قرآن ازمیان تمام موجودات روی موادد غذایی آن هم موادی که از طریق گیاهان و درختان عاید انسان می شود تکیه کرده است.انسان ترکیبی از روح و جسم همان گونه که جسم او نیاز به غذای مادی دارد روح اونیز محتاج به غذای روحانی است .به کمک غذای مناسب پاکیزه و حلال می توان جسم را درست پرورش داد و هم عقل وروح را به رشد مناسب آن رساند آثار خوردن غذای حرام غیرقابل انکار است.غذای حرام قلب را تاریک و روح را ظلمانی می کند و فضائل اخلاقی را ضعیف میکند.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار