کد مطلب: 22156

سنت‌های الهی در قرآن و رابطه آن با اعمال انسان در دنیا

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶

در این تحقیق سنت‌های الهی و رابطه‌ آن‌ها با اعمال انسان در دنیا، مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از عمل، افعال جوارحی و جوانحی انسان می‌باشد و منظور از سنت‌های الهی،قوانین ثابتی است كه خداوند بر جهان حاكم فرموده است. از آن‌جا که این قوانین، ثابت و تغییر ‌ناپذیرند، علم به آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزار قدرتمندی در پیش‌بینی و مدیریت رخدادهای فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

اسلام، بشر را متوجه این امر می‌نماید که سرنوشت ایشان را عملشان تعیین می‌کند؛ از طرفی کوچک‏ترین ‌اندیشه و عمل در نظام هستی، بی‏پاسخ نیست و تلاش‏های انسان هر چه باشد، زیر پوشش یکی از سنت‏های الهی قرار می‏گیرد. فلذا آیات بسیاری از قرآن کریم، ما را به آشنايي با دانش كارآمد شناخت سنت الهي دعوت و ترغیب مي‏كند.

از این رو در این تحقیق سعی می‌شود به سوالاتی از قبیل سنت‌های الهی در قرآن کدامند؟ عمل انسان به چه معنی بوده و دارای چه ابعادی است؟ رابطه سنت‌های الهی با اعمال انسان چگونه است؟ و... پاسخ داده شود. برای پاسخگویی به این سوالات از روش تحقیق توصیفی استفاده شده که با مراجعه به منابع مکتوب و غیر‌مکتوب و با استفاده از ابزار فیش‌برداری، مطالب مورد نیاز جمع‌آوری و تدوین گردیده است.

کلید واژه: سنت، عمل، تبدیل، تحویل، عمل جوانحی، عمل جوارحی، سنت مطلق، سنت مقید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار