کد مطلب: 16535

صبر در آيات و روايات و آثار و موانع آن در زندگي انسان

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

يكي از عوامل مهم و سرنوشت ساز براي سعادت و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي (دنيوي و اخروي)صبر است،مطالعه زندگي صابران و آثار و بركات صبر راهي براي دستيابي به اين صفت حسنه است و انسان با تفكر دراين كه انسان‌هاي بزرگ با وجود بلاهاي گوناگون و ناملايمات چگونه استقامت ورزيد و لحظه‌اي از تسليم و بندگي حق منصرف نشدند،درس صالحانه و صابرانه را مي‌آموزد . صبر از صفات حسنه اي است كه خداوند صبور از ما خواسته كه در زندگي اين ملكه فاضله را در خود احياء كنيم.بنابراين به علت ضرورت اين مسئله ، صبر مورد بررسي قرار گرفته است

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار