کد مطلب: 16531

وسواس، ریشه ها و اثار آن و راه های درمان آن در آموزه های دینی و روانشناسی

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

اسلام شدیدأ با احتمالات و تخیلات وسواسی مبارزه کرده است و در درجه ی اول بر اساس ضوابط و قواعد کلی، اصولا از پیدایش افکار وسواسی جلوگیری کرده ، در باره طهارت و نجاست دستور داده که با آن معامله به طهارت شود .

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار