کد مطلب: 16501

ریشه های غیبت و راه های درمان آن از منظر آیات و روایات

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

غیبت آن است که در پشت سر کسی سخنی گفته شود که اگر بشنود رنجیده خاطرگردد؛ اگرآن سخن راست باشد غیبت است و اگر دروغ باشد بهتان نامیده می شود که اینحالت،آفتی برای سلامت روح و روان کسانی که به این بیماری مبتلا هستند، می باشد. متأسفانه بعضی از رذایل اخلاقی بالأخص غیبت به علت شیوع آن از قبح این مسأله در جامعه کاسته و معمولاً افراد عمل زشت خود را به اشکال مختلف توجیه می کنند؛ در صورتی که این عمل شنیع اخلاقی می تواند عامل بسیاری از بیماری های اخلاقی شود و هم رذایل اخلاقی دیگر عامل این بیماری مهلک شود.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار