کد مطلب: 16499

قناعت در فرهنگ اسلامی

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

قناعت به عنوان یک رفتار اخلاقی کار گشا جهت رهایی از رذایل اخلاقی بیان شده است. قناعت ریشه در پالایش روح، عزت نفس، بلندی همت، آگاهی و خردمندی، باور به گذرا بودن دنیا و دور اندیشی دارد. حس رضایت از خدا، رشد روحیه امید واری، مقاومت در معصیت و مهم تر از همه رهایی از فقر از ثمرات قناعت است که سبب می شوند شرایط تنش زا و اضطراب آلود، از انسان دور و محیط ذهن و زندگی او همواره با یاد خدا و توکل بر عنایات بی پایانش به آرامش حقیقی نایل شود.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار