کد مطلب: 16498

نقد و بررسی اتهام تروریسم به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

با توجه به مدارک تاریخی در می یابیم که پس از انقلاب اسلامی در سال 1357کشورهایی مانندآمریکا،اسرائیل،آلمان،آرژانتین و انگلیس و برخی از احزاب سیاسی وابسته، حکومت ایران را به دخالت و حمایت از تروریسم متهم کردند. آنان علل طرح اتهام خود را حمایت حکومت ایران از گروه های تروریستی(سوریه و لبنان) و نقض(به زعم آن ها) حقوق بشر( حقوق سردمداران رژیم پهلوی،صهیوتیست ها،و...)و تلاش برای دست یابی به انرژی هسته ای ذکر می کردند. و توهم این که ایران قصد کشورگشایی و مداخله در کشورهای منطقه را دارد

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار