کد مطلب: 16494

سیمای اصحاب امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

معمولاً به ملازمان و همنشينان يك معصوم، اصحاب گفته مي شود. اعم از این که ممكن است اصحاب پايبند به آرمان هاي آن معصوم باشند و يا خلاف آرمان هاي او حركت كنند، جا دارد مورد بررسي و شناسايي قرار گيرند تا همه ¬ي انسان ها در اعصار و قرون مختلف بتوانند سره را از ناسره تشخيص دهند.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار