کد مطلب: 16491

نقش آموزه های شیعی (ایثار، شهادت و انتظار) در شکل گیری بیداری اسلامی

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

در چند سال اخیر شاهد تغییر و تحولات سیاسی _ اجتماعی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله کشور های یمن ، مصر ، بحرین و ... هستیم که صاحب نظران و نخبگان هر یک این تحولات را بنا به دیدگاه خود نام بیداری اسلامی ، بهار عربی و ... نامیده اند. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 روند شکل گیری احیای مکتب اسلامی رشد سریع تری به خود گرفت. از آنجا که یکی از اهداف نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی صدور انقلاب به کشورهای اسلامی بود این مساله با توجه به تحولات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار